Monday, November 2, 2009

Kake ki jhoti

Ek bai KAKA DEV mele main bhainsh leke chalya gya . Er galya thha us bhains ka katda. Ghani haan ho gi khade khade KAKA nai sochi bhains nai chhod kai hokka pee aau. Kah kai ek dusri bhains aale tai ek dhyaan raakhiye main eeb aaya.Ho na ho KAKA gya hukka peen er gail tai KAKA ki bhains nai leke ramme jissa jata rahya. KAKA jib aaya ulta tai katdu kadtu khada er bhains kitte nahi dikhi. Eb KAKA gailya jo itna samjhdar aadmi bataya ja sai issi baat ho jya tai makhol karne aale kai mauka chhodein. TOKAS, RAMME RATHI,SUNITA jisa jo bhi aawe KAKA tai kah de ek KAKA KATDE KA KE LEGA. Ek tai bhains khu ri uppar tai makhol ....thodi haan main DND saab aagye er bole DEV saab katde ka ke lega?. KAKA bolya : KATDE KA RISHTA LUNGA KAREGA??????

No comments: