Saturday, October 17, 2009

saadi jat ki

Ek bhai saadi te bahut dara kare thaa. Ek bai gaam mein thanedar aaga us din us bhai ki bhans kise ki juwar kha gi. Ghana ulahana aa ya. To uske ghar wale bole, "Thanedar sahab isne dara ke ne saadi tahi tyar kara do yo saadi te bahut dare se."Thanedar ne us bhai ko dara dhamka ke bola, "Teri yehi saza hai ke tere ko saadi karni padegi."Bhai usne darte ne saadi ki haan kar li. Saadi mein jab dulhan ko uske paas laya gaya to wo bola, "E bebe teri bhans ne bhi kise ki juwar kha li thee ke?"

No comments: