Saturday, October 17, 2009

jat ar teli

Teli aur jat ki is baat pe kaha suni ho gayi ke kaun ghana syana se. Dona ke beech shayari ka muqabla ho gaya. Pehelan teli ki baari thi. Usne sunaya, "Jat re jat, tere sar pe khat."Jat ne apna dimag top gear main thok diya aur bolya, "Teli re teli, tere sir pe kohlu."Teli bolya, "Arre jat ya to koi baat nahi bani."Jat bolya, "Na banne, sasurre bojh taley to dab ke marega."

No comments: